Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars 2016 och ersätter AFS 1980:14, AFS 1993:17 och AFS 1990:18.

Syftet med den nya föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den riktar sig till Dig som arbetsgivare och gäller samtliga verksamheter.
Behöver Du stöd med det systematiska arbetsmiljöarbetet, så hjälper vi på Priserva till.

Kontakta oss på 0651-125 40, 0680-125 40, 0690-124 30 eller 0271-215 40.