Beslut om ny föreskrift

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars 2016 och ersätter AFS 1980:14, AFS 1993:17 och AFS 1990:18. Syftet med den nya föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska [...]