VÄLKOMMEN TILL OSS

Priserva bedriver en komplett företagshälsovård där nyckelorden är bred kompetens, kvalitet och engagemang.
Vi är en professionell, oberoende expertresurs inom förebyggande och rehabiliterande insatser för individ, grupp och organisation. Vi verkar för att främja hälsa och säkerhet, förebygga sjukdomar, främja en bra arbetsorganisation och hälsosam arbetsmiljö samt en god funktionsförmåga hos individen.
Vi arbetar i team med flertalet kompetenser och har en företagssköterska som är kundansvarig för varje företag. Tillsammans med dig och ditt företag hittar vi de bästa lösningarna för en fungerande företagshälsovård med rätt insatser.

Så här skriver Arbetsmiljöverket om företagshälsovård på sin hemsida www.av.se
”De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården bidrar genom sitt arbete till att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker. Deras insatser ingår som en viktig del i företagets/organisationens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. Det är bäst om företagshälsovården fungerar som en sammanhållen resurs och att den anlitas löpande istället för till enstaka tjänster. På så sätt kan kvaliteten i arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt upptäcka hälsorisker.”

DET ÄR OSS DU MÖTER NÄR DU KONTAKTAR OSS

ANNA FÄLT SKOGLUND

VD
Ljusdal

Telefon direkt: 0651-125 44
Mobil: 070-674 41 44
Mail: anna.falt.skoglund@priserva.se

SUSANNE HEDMAN

Ekonomi/administration
Ljusdal

Telefon direkt: 0651-125 59
Mobil: 070-281 03 09
Mail: susanne.hedman@priserva.se

LISBET SKALBERG

Trivselvärdinna
Ljusdal

Telefon direkt: 0651-125 40
Mobil: 070-281 04 25
Mail: lisbet.skalberg@priserva.se

ANETTE ULLMARK-HELLSTRÖM

Företagssköterska/Organisationskonsult
Ljusdal

Telefon direkt: 0651-125 87
Mobil: 070-321 54 63
Mail: anette.ullmark.hellstrom@priserva.se

ANNSOFIE NÄSLUND ÅKESSON

Beteendevetare
Ljusdal

Telefon direkt: 0651-125 69
Mobil: 070-281 03 13
Mail: annsofie.n.akesson@priserva.se

ANKI ERIKSSON

Företagssköterska
Ljusdal

Telefon direkt: 0651-125 67
Mobil: 073-050 24 61
Mail: anki.eriksson@priserva.se

YLVA JONSSON

Företagssköterska
Ljusdal

Telefon direkt: 0651-125 97
Mobil: 070-284 65 14
Mail: ylva.jonsson@priserva.se

CECILIA CARLSSON

Företagssköterska
Sveg

Telefon direkt: 0680-125 47
Mobil: 072-234 15 46
Mail: mailto:cecilia.carlsson@priserva.se

ANNA EKROTH

Beteendevetare
Sveg

Mobil: 070-281 04 94
Mail: anna.ekroth@priserva.se

THERÉSE WESTBERG

Företagssköterska
Ånge

Telefon direkt: 0690-124 31
Mobil: 070-281 04 95
Mail: therese.westberg@priserva.se

LINA ENGLUND

Företagssköterska
Edsbyn, Bollnäs 

Mobil: 076-830 78 77
Mail: lina.englund@priserva.se

ÅSA EK LÖÖV

Leg. läkare
Ljusdal

Telefon växel: 0651-125 40

CHRISTER ENGSTRAND

Företagsläkare
Ljusdal, Edsbyn, Bollnäs 

Telefon växel: 0651-125 40

ARTO KARTTUNEN

Leg. läkare
Ånge 

Telefon växel: 0690-124 30

BENKT ÅBOM

Leg. läkare
Ljusdal 

Telefon växel: 0651-125 40

ANKI LUNDGREN

Leg. naprapat
Ljusdal, Ånge

Telefon växel: 0651-125 40

DANIEL RAFNER

Leg. naprapat
Edsbyn

Telefon växel: 0271-216 40

MARIA MOLIN

Leg. sjukgymnast/ergonom
Ljusdal

Telefon växel: 0651-125 40

JANNE BENGTSSON

Leg. sjukgymnast/ergonom
Edsbyn 

Telefon växel: 0271-216 40

LENA LÖVQVIST

Leg. sjukgymnast
Sveg

Telefon växel: 0680-125 40

PER HELLBOM

Arbetsmiljöingenjör
Ljusdal, Sveg, Ånge, Edsbyn, Bollnäs

Telefon växel: 0651-125 40

MONICA LINDBLOM

Socionom
Edsbyn, Bollnäs, Sveg, Ljusdal

Telefon växel: 0271-216 40

MIMMI MAGNUSSON

Socionom
Ånge

Telefon växel: 0690-124 30

ANDERS COLLIN

Socionom
Ljusdal

Telefon växel: 0651-125 40

EVA JONASSON

Leg. psykolog
Ljusdal, Sveg, Edsbyn

Telefon växel: 0651-125 40

LARS TOLLIN OLSSON

Leg. psykolog
Edsbyn/Bollnäs/Ljusdal

Telefon växel: 0271-216 40