”Det är alltid lätt att få kontakt med Priserva och vi får snabb hjälp med hälsoundersökningar och andra hälsorelaterade tjänster för våra anställda. Det är snabbt och effektivt utan väntetider. Vi har även fått bra utbildning i hjärt- och lungräddning.”
– Curt-Olov Norén, VD på Norén och Skyttner Bil AB i Ljusdal