Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) i Sverige rekommenderar Sveriges företagshälsor, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv, att potentiella smittbärare och personer med symptom bör kontakta 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Behov av läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hänvisas till den ordinarie hälso- och sjukvården som har beredskap för att hantera detta.

Mer information om viruset, dess spridning och hittas lättast på följande sidor:

Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta Priserva för stöd i hur ni kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen.