Som ni vet råder det viss förvirring kring vad de tillfälliga förändringarna i sjuklönelagen innebär kopplat till Coronaviruset.

Försäkringskassan har släppt en särskild sida med aktuell information: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Det är här man framledes kan hitta den mest uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset. Här lägger försäkringskassan ut information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård m.m. Informationen kommer att utvecklas allt eftersom.