Arbetar du eller dina anställda hemifrån? Det finns många fördelar med att arbeta hemma-men också risker!

Priserva har tagit fram en webbutbildning om arbetsmiljön vid arbete hemifrån. Utbildningen är ca 20 minuter lång och innehåller bland annat ergonomi, råd för att förbättra sin arbetsmiljö hemma samt enkla övningar för att minska risk för värk i kroppen.

Pris: 250 kr/person exkl. moms
Alt. 30 min debiteras från Er timbank.

För mer info samt bokning, kontakta vår sjukgymnast/ergonom Maria Molin: maria.molin@priserva.se