Vi på Priserva är glada att få välkomna ett nytilskott till vårt kontor i Ånge! En sköterka som kommer bidra med både energi, noggranhet och utveckling till kontoret.  Mer information om sköterksan kommer finnas inom kort på hemsidan. Tills dess vänd er gärna till...
Sköterska till Ånge

Sköterska till Ånge

Är du leg. sjuksköterska med intresse för arbetsmiljö och hälsa? Då kan du vara den vi söker för tjänsten som företagssköterska till vår mottagning i Ånge. Vi på Priserva arbetar utifrån ett stort kundfokus med främjande, förebyggande...
Hur viktig är företagshälsovård för företag?

Hur viktig är företagshälsovård för företag?

Visste du att en tredjedel, 32 procent, av Sveriges drygt 5 miljoner sysselsatta har upplevt besvär till följd av arbetet:– Trötthet– Fysisk smärta eller värk– Problem med nacke, axel och arm– Sömnbesvär– Oro eller utmattningssyndrom I åldersgrupperna 16-49 år har...
Friskare medarbetare

Friskare medarbetare

Friska medarbetare är en förutsättning för ditt företags utveckling och dess fortlevnad. Där kan vi hjälpa till. För att kunna förebygga sjukdom tidigt och upptäcka symtom börjar vi med att göra en kartläggning av hälsoläget. Det innebär att vi gör en kartläggning av...
Priserva en del av RiksNära

Priserva en del av RiksNära

Visste ni att vi är en del av Sveriges RiksNära Företagshälsor! Det innebär att vi kan hjälpa dig även om du har anställda utanför vår region. Vi i RiksNära tror på närhet, kvalitet och ett personligt bemötande. Riksnära Företagshälsor är ett nätverk av fristående...
Riskerna med stillasittande arbete

Riskerna med stillasittande arbete

Arbetsmiljöverket har inspekterat nära 1400 arbetsställen med fokus på risker för långvarigt stillasittande och påtalar att ett problem är brister i arbetsgivarens rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda risker som långvarigt stillasittande arbete kan innebära....