VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här har vi samlat våra mest ställda frågor och deras svar. Hör gärna av dig om du inte hittar det du undrar över.

I genomsnitt tar den en timme.
Undvik koffeinhaltiga drycker som till exempel kaffe eller te minst två timmar innan eftersom att koffeinet kan påverka provresultaten.
Det bestäms av din arbetsgivare.

Genom en beställning av din arbetsgivare, muntligt, skriftligt eller via mail.

Nej. Om någon information ska föras vidare måste du godkänna den annars är allt skyddat med tystnadsplikt.
Vi jobbar på uppdrag av din arbetsgivare, men är en oberoende inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Vi är en resurs för arbetsgivare och arbetstagare.
Det bestäms av din arbetsgivare och vilket avtal denna har med oss på Priserva.
Ja det går, ring gärna för priser.

DEFINITIONEN AV FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska företagshälsovården

  • Vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.
  • Vara en resurs för såväl arbetsgivare som arbetstagare.
  • Särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser.
  • Ha kompetens att identifiera och beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
  • Ha tillgång till kompetens inom områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik.
  • Den företagshälsovård som anlitas ska vara av tillräcklig omfattning för uppdraget.