Loading...
Priserva2020-03-19T10:38:57+02:00

Vi är en komplett företags­hälsovård med företags­läkare, företags­sköterskor, sjuk­gymnaster, ergonomer, naprapater, beteende­vetare, psykologer, arbets­miljö­ingenjörer och hälsovetare.

Priserva i Ljusdal
Priserva i Ljusdal

KVALITÉT OCH BRED KOMPETENS

  • Priserva AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 inkl. Krav- ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård.

  • Vi jobbar evidensbaserad och har personal med erforderlig kompetens.
  • Vi finns lokalt och det är enkelt att få kontakt med oss.

ENGAGEMANG

  • Bra bemötande är viktigt för oss.
  • Vi lär känna Er som kund, Era behov och kan utifrån det erbjuda skräddarsydda insatser/lösningar.

4 HÖGAKTUELLA TJÄNSTER

Priserva i Ljusdal
Priserva i Ljusdal
Priserva i Ljusdal
Priserva i Ljusdal

Sjuk- och friskanmälan

Sjuka medarbetare kostar företaget både tid och pengar. Förutom den faktiska kostnaden som är ungefär tio procent av bruttolönen så tillkommer kostnaden för förlorad intäkt, vikarier, övertid etc.

Läs mer

SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte skadas, bli sjuka eller må dåligt av sina arbetsuppgifter.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder en rad olika utbildningar – bland annat belastningsergonomi, chefsutbildningar, första hjälpen, hjärt- och lungräddning med mera som utförs av våra specialister.

Läs mer

Handledning

Vi har erfarna handledare och kan vara en värdefull resurs i rådgivning och stöd när det kommer till konflikthantering, krissituationer, missbruksfrågor och rehabiliteringsärenden.

Läs mer
Priserva i Ljusdal
Priserva i Ljusdal

ARBETSPLATSINRIKTAT REHABILITERINGSSTÖD

Vet du om att du som är arbetsgivare kan få bidrag för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland dina medarbetare. Från den 1 juli 2018 kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. För att få bidraget ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård, som Priserva.

Läs mer

SAMARBETA MED OSS

Priserva AB driver en komplett företagshälsovård och erbjuder företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, ergonom, naprapat, arbetsmiljöingenjör, hälsopedagog, beteendevetare, psykolog och organisationskonsult.

kontakta oss

AKTUELLT

De senaste nyheterna som händer hos och runt Priserva

Priserva i Sveg kommer att avvecklas under 2020

Tyvärr kommer Priserva i Sveg att avvecklas under år 2020. Vi tackar Anna Ekroth och Cecilia Carlsson för de år som varit och önskar dem lycka till i framtiden!

Kunderna i Sveg kommer att fördelas på personal från Ljusdal och Ånge under september-december.

Företag i Sveg som vill fortsätta vara kund i Ljusdal eller Ånge är välkommen att ringa 0651-125 40 så ordnar vi det.

Vi önskar Ylva en trevlig pension!

Efter många års tjänst som företagssköterska hos oss på Priserva har nu Ylva Jonsson valt att gå i pension.

Vi tackar henne för dessa år och önskar henne en trevlig pension!

Ylvas kunder kommer att fördelas på företagssköterskorna Anette Ullmark-Hellström och Anki Eriksson.

This website uses cookies and third party services. Ok