Vi är en komplett företags­hälsovård med företags­läkare, företags­sköterskor, sjuk­gymnaster, ergonomer, naprapater, beteende­vetare, psykologer, arbets­miljö­ingenjörer och hälsovetare.
Varmt välkomna till oss!
ISO 9001 jpeg

KVALITÉT OCH BRED KOMPETENS

  • Vi är en ISO-certifierade för kvalitet och jobbar med kontinuerlig kvalitetsutveckling
  • Vi jobbar evidensbaserad och har personal med erforderlig kompetens
  • Vi finns lokalt och det är enkelt att få kontakt med oss

ENGAGEMANG

  • Bra bemötande är viktigt för oss
  • Vi lär känna Er som kund, Era behov och kan utifrån det erbjuda skräddarsydda insatser/lösningar

FYRA HÖGAKTUELLA TJÄNSTER:

SJUK- OCH FRISKANMÄLAN

SJUK- OCH FRISKANMÄLAN

Sjuka medarbetare kostar företaget både tid och pengar. Förutom den faktiska kostnaden som är ungefär tio procent av bruttolönen så tillkommer kostnaden för förlorad intäkt, vikarier, övertid etc.
Läs mer här >

SAM

SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte skadas, bli sjuka eller må dåligt av sina arbetsuppgifter.
Läs mer här >

UTBILDNING

UTBILDNING

Vi erbjuder en rad olika utbildningar – bland annat belastningsergonomi, chefsutbildningar, första hjälpen, hjärt- och lungräddning med mera som utförs av våra specialister.
Läs mer här >

HANDLEDNING

HANDLEDNING

Vi har erfarna handledare och kan vara en värdefull resurs i rådgivning och stöd när det kommer till konflikthantering, krissituationer, missbruksfrågor och rehabiliteringsärenden.
Läs mer här >

ARBETSPLATSINRIKTAT REHABILITERINGSSTÖD

Vet du om att du som är arbetsgivare kan få bidrag för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland dina medarbetare. Från den 1 juli 2018 kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. För att få bidraget ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård, som Priserva.
Läs mer här >

SAMARBETA MED OSS

Priserva AB driver en komplett företagshälsovård och erbjuder företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, ergonom, naprapat, arbetsmiljöingenjör, hälsopedagog, beteendevetare, psykolog och organisationskonsult.

KONTAKTA OSS