Kundcase

Här kan du läsa om vad våra kunder tycker om oss.

Kontakta oss

"Vi upplever samarbetet med Priserva som mycket bra och de är stöttande i våra processer. De finns lokaliserade nära vår verksamhet vilket vi upplever är mycket positivt.

Priserva är flexibla och innovativa när det gäller att uppfylla våra behov. De kommer med ideer till oss så att vi ska kunna jobba mer förebyggande och hälsofrämjande med våra medarbetare och skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska kunnamå bra, hålla sig friska och ha hög närvaro på jobbet."

Testimonial Item

Ulrica Iversen

HR-chef, Sverige NEFAB

”Vi upplever samarbetet med Priserva som både proffsigt och anpassat efter våra behov. Tack vare Priserva så kan vi jobba systematiskt med både det hälsofrämjande och det förebyggande arbetsmiljöarbete på både individ- och organisationsnivå vilket gör att vår personal är frisk och trivs på jobbet.”

Testimonial Item

Lina Bylund

Platschef Exte

”Senseair har haft ett givande samarbete med Priserva sen år 2009 och det stöd vi får från dem har varit och är ovärderligt.


Förutom ett kvalitativt hälsofrämjande arbete, sätter vi högt värde i deras breda erfarenhet inom olika behandlings- och terapiområden som ger oss en god och trygg vägledning.”

Testimonial Item

Rosmarie Ankler

HR Manager Senseair