Loading...
Priserva2021-11-02T14:54:36+01:00

FÖRETAGSANPASSAT

  • Vi företagsanpassar allt i vårt utbud

  • Hos oss har varje företag sin egna kundansvariga företagssköterska

  • Er tid är dyrbar! Kan ni inte komma till oss, kommer vi till er

KVALITÉT OCH BRED KOMPETENS

  • Priserva AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 inkl. Krav- ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård

  • Vi jobbar evidensbaserat

  • Vi finns lokalt och agerar snabbt!

Priserva har funnits sedan 1976 och är en komplett företags­hälsovård med företags­läkare, företags­sköterskor, sjuk­gymnaster, ergonomer, naprapater, beteende­vetare, psykologer, arbets­miljö­ingenjörer och hälsovetare. Tillsammans med dig och ditt företag hittar vi de bästa lösningarna för en fungerande företagshälsovård med rätt insatser för er. Friska medarbetare är en förutsättning för företagets utveckling och framgång. Vi vill jobbar för gladare människor som mår bra och kan prestera mera! 

Priserva har funnits sedan 1976 och är en komplett företags­hälsovård. Tillsammans med dig och ditt företag hittar vi de bästa lösningarna för en fungerande företagshälsovård med rätt insatser för er. 

4 HÖGAKTUELLA TJÄNSTER

Priserva i Ljusdal
Läs mer

SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte skadas, bli sjuka eller må dåligt av sina arbetsuppgifter.

Priserva i Ljusdal
Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder en rad olika utbildningar – bland annat belastningsergonomi, chefsutbildningar, första hjälpen, hjärt- och lungräddning med mera som utförs av våra specialister.

Läs mer

Handledning

Vi har erfarna handledare och kan vara en värdefull resurs i rådgivning och stöd när det kommer till konflikthantering, krissituationer, missbruksfrågor och rehabiliteringsärenden.

Läs mer

Friskprofiler & Funktionsprofiler

Friska medarbetare är en förutsättning för ett företags utveckling och fortlevnad. För att kunna förebygga sjukdom tidigt och upptäcka symtom krävs en kartläggning av hälsoläget. En fisk och välmående medarbetare producerar i snitt 40% mer under en arbetsvecka.

Läs mer

ARBETSPLATSINRIKTAT REHABILITERINGSSTÖD

Vet du om att du som är arbetsgivare kan få bidrag för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland dina medarbetare. Från den 1 juli 2018 kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. För att få bidraget ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård, som Priserva.

kontakta oss

SAMARBETA MED OSS

Priserva AB driver en komplett företagshälsovård och erbjuder företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, ergonom, naprapat, arbetsmiljöingenjör, hälsopedagog, beteendevetare, psykolog och organisationskonsult.

AKTUELLT

De senaste nyheterna runt Priserva.

Hur viktig är företagshälsovård för företag?

Visste du att en tredjedel, 32 procent, av Sveriges drygt 5 miljoner sysselsatta har upplevt besvär till följd av arbetet: - Trötthet - Fysisk smärta eller värk - Problem med nacke, axel och arm - [...]

Priserva en del av RiksNära

Visste ni att vi är en del av Sveriges RiksNära Företagshälsor! Det innebär att vi kan hjälpa dig även om du har anställda utanför vår region. Vi i RiksNära tror på närhet, kvalitet och ett [...]

Friskare medarbetare

Friska medarbetare är en förutsättning för ditt företags utveckling och dess fortlevnad. Där kan vi hjälpa till. För att kunna förebygga sjukdom tidigt och upptäcka symtom börjar vi med att göra en kartläggning av hälsoläget. [...]

Riskerna med stillasittande arbete

Arbetsmiljöverket har inspekterat nära 1400 arbetsställen med fokus på risker för långvarigt stillasittande och påtalar att ett problem är brister i arbetsgivarens rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda risker som långvarigt stillasittande arbete kan [...]

Till toppen