Utbildning och personlig utveckling

Håll dig uppdaterad och konkurrenskraftig med Priservas flexibla utbildningslösningar

Kontakta oss

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsplatser med låg sjukfrånvaro har ofta väl utvecklade friskfaktorer. Majoriteten av dessa faktorer är relaterade till OSA, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Investera i en OSA-utbildning och främja trivsel, lönsamhet och resultat.

Krishantering & stress

Ibland uppstår en kris. Som ledare har du en nyckelroll att leda teamet genom krisen. Priservas utbildningar förbereder dig inför en rad scenarier. Du lär dig agera under press, hantera människor i chock och leda under kaotiska situationer. En inövad krishanteringsplan mildrar krisens negativa konsekvenser.

HLR- hjärt och lungräddning

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Endast 1 av 10 överlever utanför sjukhus om ingen snabbt agerar. Nästa gång kan det vara din kollega eller familjemedlem som drabbas. Med Priservas HLR-utbildning får du livräddande kunskaper som kan vara skillnaden mellan liv och död.

Hälsa & livsstil

Se till hela individen och investera i hälsofrämjande utbildningar? Priserva utbildar inom kost och motion, sömn och återhämtning. Vi håller även sluta röka- och snusakurser. Flexibelt på plats, i grupp eller individuellt. En välmående personal är en förutsättning för ett lyckosamt företagande.

Belastningsergonomi

God ergonomi handlar inte bara om att ha justerbara möbler och lyfta rätt. Som arbetsgivare behöver du ta in hela arbetsprocessen och balansera anställdas behov med arbetets krav. Lär dig identifiera och skapa en god ergonomi som håller personalen frisk, välmående och produktiv.

Chefs- och ledarskap

Bra ledarskap är en förutsättning för ett lyckosamt företagande. En bra ledning både inspirerar och ser potentialen hos sina medarbetare. Med Priservas företagsanpassade ledarskapsutbildningar lär du dig analysera, utveckla och situationsanpassa ledarskapet mot utökad effektivitet och lönsamhet.

OSA Arbetsmiljö

OSA – VIKTIGA PUSSELBITAR FÖR ARBETSMILJÖN

Den fysiska arbetsmiljön är lättbegriplig då vi kan se den. Men OSA, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, tidigare kallad psykosocial arbetsmiljö, är minst lika viktig.
OSA, som regleras i AFS 2015:4 hos Arbetsmiljöverket, handlar om hur arbetet organiseras, leds, kommuniceras till hur beslut fattas. Konkreta faktorer är medarbetares attityd gentemot varandra, ledningsstruktur och tidsfaktorer.

Förbättra verksamhetens friskfaktorer

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av miljöer med välutvecklade friskfaktorer. Flera handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Om fördelarna med trivsel på jobbet.

Utbildningar inom OSA är därmed lönsamma investeringar. Öka verksamhetens friskfaktorer med oss på Priserva och nå er fulla potential. Vi erbjuder behovsanpassade kvalitetsutbildningar som inte bara ökar välmående utan även resultatet.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

KRISBEREDSKAP OCH STRESSHANTERING – HÖGAKTUELLT

Behovet av kris- och stresshanteringsstöd hos företag har ökat lavinartat. I en undersökning gjord av PWC, uppgav 95 % av de tillfrågande företagen att pandemin fått dem att inse att deras krishantering måste förbättras. Åtskilliga saknade helt rutiner. Hur ser det ut hos er? Mildra krisens konsekvenser med Priservas kvalitativa utbildningar inom krisberedskap och stresshantering.

Olika kriser

En kris kan uppstå på grund av yttre dramatiska faktorer såsom exempelvis pandemi. Men en kris kan även uppstå internt vid plötslig sjukdom, dödsfall, bristande ekonomi eller om ditt företag blir hackat. Oavsett krisens form, vänder sig man sig oftast till sin ledare för stöd och vägledning. I Arbetsmiljölagens föreskrift (AFS1999:7) finns det reglerat vad som krävs av dig som arbetsgivare i en kris. Ta hjälp av oss på Priserva. Vi utbildar såväl ledare som hela organisationer inom krisberedskap, flexibelt och företagsanpassat utifrån:

 • Olika kriser – interna och externa
 • Riskinventering – befintliga och potentiella
 • Ledarrollen – Vad krävs av dig?
 • Krisreaktioner – olika reaktionsmönster
 • Krishanteringsplan – upprättande samt övning
 • Information och utrustning på arbetsplatsen
 • Krisstöd till drabbad

 

Stress
Mätare

Lär dig stresshantering

Enligt Arbetsmiljöverket är stress den faktor som väntas öka mest, när det kommer till arbetsrelaterad dödlighet. Forskning visar tydligt på att långvarig stress kan leda till en rad olika sjukdomstillstånd, varav många kan kopplas till hjärt- och kärlsjukdom. Därför är det viktigt att arbetsgivare, oavsett grundorsak, arbetar proaktivt med stresshantering i syfte att motverka ohälsa. Utbilda dig själv och dina anställda i stresshantering och lär dig följande:

 • Olika symptom på stress
 • Olika stressfaktorer
 • Hur man hanterar och förebygger stress
 • Vikten av en hälsosam arbetsmiljö & livsstil
 • Motverka mobbning och särbehandling
 • Kommunikation kring stress
 • Olika avslappningstekniker

HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING MED LABCDE

Bli en livräddare! Ett hjärtstopp kan komma plötsligt, ofta utan förvarning. De första sekunderna är avgörande och det värsta du kan göra är att stå och titta på. Tack vare HLR-kunskaper räddas en människa till livet var sjätte timme i Sverige. Gå någon av våra livräddande kurser och rusta dig själv och din personal med kunskaper som kan bli skillnaden mellan liv och död vid ett olyckstillbud eller ett sjukdomsfall.

Kursupplägg med verklighetsanknytning

Våra rutinerade kursledare varvar praktiska övningar med teori och exempel från verkligheten. Efter avslutad kurs vet du hur du bör agera vid en akutsituation.

 • HLR – Hjärt- och lungräddning i praktiken. Vi övar kompressionsandning, ”mun-mot-mun-metoden”, samt hjärtstartare på docka. Användbart exempelvis vid plötsligt hjärtstopp.
 • LABCDE – Livsfarligt läge, andning, blödning, chock/cirkulationssvikt, medvetande och helkroppsundersökning. Vi övar prioriteringsordningen om du exempelvis kommer först till en olycksplats.
 • Riskbedömning – Inför HLR-kursen vill Priserva gärna få information om skador som kan uppkomma.
 • Förebygga – Tillsammans går vi igenom hur ni kan förebygga olyckstillbud på arbetsplatsen?
utbildning
Friska medarbetare

HÄLSA & LIVSSTIL

En hälsosam och hållbar arbetsplats karakteriseras av en ledning som ser till hela människan, inte bara timmarna individen är på jobbet. Bredda perspektivet, och inse att det som sker i hemmet eller på fritiden påverkar personalens prestationsförmåga.

Genom att erbjuda hälsofrämjande utbildningar som ser till helhet och balans gör du ett aktivt val som gynnar såväl trivsel som resultat. Ett företag som investerar i fysiskt och mentalt välbefinnande blir dessutom en attraktiv arbetsgivare. Priserva erbjuder utbildning inom:

 • Hälsosam livsstil – vad är det?
 • Bra kost och motion
 • Sömn- och återhämtning
 • Stresshantering och avslappning
 • Sluta röka- och snusakurser

BELASTNINGSERGONOMI

Belastningsergonomi handlar om hur olika belastningar i arbetsmiljön påverkar kroppens olika funktioner. Påfrestningar som tunga lyft, handintensivt arbete, repetitiva arbetsmoment samt manuella hanteringar där saker förflyttas. Som arbetsgivare är du, enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2012:2), skyldig att tillhandahålla en arbetsplats och arbetsuppgifter som är ergonomiskt anpassade så att den anställde har möjlighet till rörelsevariation och återhämtning.

Våra ergonomiexperter utbildar

Priservas ergonomiexperter har gedigen erfarenhet från flera branscher och tar ett helhetsperspektiv gällande samspelet människa, teknik och organisation. Allt för att uppnå optimal tänkbara balans mellan hälsa och prestanda. Vill även du erbjuda kvalitativ ergonomi åt dina anställda? Priserva utbildar ledare, grupper och hela organisationer så att ni håller ett helt arbetsliv.

Vi utbildar bland annat inom:

 • Lyfttekniker – Vad ska man tänka på vid lyft- och vridmoment?
 • Arbetsprocessen – Hur ser det ut i verkligheten?
 • Handintensivt arbete och repetetativa arbetsmoment.
 • Behovsanalys – Vad behöver medarbetaren för att kunna utföra arbetet?
Nackont
Ledarskapsprogram

CHEFS- OCH LEDARSKAPSUTBILDNING

Ledare föds inte, de skapas

Ett bra ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för trivseln på en arbetsplats. En fungerande ledning anger tonen för verksamheten, inspirerar och motiverar. En lyhörd ledare vet vikten av att involvera personalen i visioner och framtidsmål, samt har modet att fatta tuffa beslut när så behövs. Investera fortlöpande i Priservas effektiva chefs- och ledarskapsutbildningar och bygg er en bättre framtid.

Målgrupp och flexibelt upplägg

Priservas utbildningar för chefer inom ledarskap och organisation, utvecklas ständigt i syfte att möta kunders varierade behov. Upplägget anpassas flexibelt efter önskemål, arbetsplatsförlagt eller i konferensmiljö, individuellt eller i grupp. Vi erbjuder bland annat:

 • Ledarskap – reflektion över nuvarande ledarstil och hur den kan anpassas efter situation och individ. Vad är ett effektivt och hållbart ledarskap?
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – Hur motverkas osund arbetsbelastning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen?
 • Konflikthantering – Att ha olika åsikter är naturligt i en grupp och kan vara utvecklande för organisationen. Lär dig känna igen tecken på när det håller på att gå över styr samt hur du bäst hanterar situationen.
 • Kommunikation – Lär dig konsten att kommunicera tydligt och engagerat utan att peka med hela handen.
 • Krishantering – Vad krävs av ledarskapet i en krissituation. Vilka förberedande insatser måste göras? (AFS 1999:7)
 • Arbetsmiljön – Lär dig arbeta med arbetsmiljön och förstå dess vinster.

”Exemplet: Kostnaden för bristfälligt ledarskap i ett företag med 30 medarbetare uppgick till hela 2,3 miljoner kronor varje år. Investeringar i ledarskap leder inte bara till kostnadsbesparingar det genererar även intäkter.”

INTRESSERAD AV VÅRA UTBILDNINGAR?

Kontakta oss via formuläret om vilken utbildning som ni är intresserad av så kontaktar vi er med mer information.

 

Denna sajt är skyddad av Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och villkor gäller.