Rehabilitering

Visste du att arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd för främjande av en god arbetsmiljö?

Kontakta oss
Frånvaro

ARBETSPLATSINRIKTAD OCH FÖREBYGGANDE REHBILITERING

Korttidsfrånvaro – var uppmärksam

Var observant på personal med återkommande korttidsfrånvaro. Ta reda på de bakomliggande orsakerna och sätt snabbt in åtgärder som motverkar långvarig sjukfrånvaro hos den anställde.
Försäkringskassans rekommendationer är att förebyggande rehabsamtal ska äga rum vid frånvaro som överstiger 3 tillfällen per halvår. Ju tidigare desto bättre. Vet du inte vilka frågor du kan ställa? Kontakta Priserva för rådgivning. Vi har lång erfarenhet av rehabsamtal.

”Kostnaden för ett företag med 50 anställda med en genomsnittlig sjukfrånvaro på 7 dagar per anställd och år, uppgår till minst 330 000 kronor beräknat på månadslönen på 30 000 kronor.”
Fakta IF företagsförsäkring.

Vanliga frågor vid kort- och långtidsfrånvaro

  • Vad är orsaken bakom frånvaron?
  • Finns det behov av en friskprofil?
  • Vilka frågor kan ställas till den anställde?
  • Behövs en företagshälsa konsulteras?
  • Arbetsförmågan – är deltid ett alternativ?
  • Vilka anpassningar behövs?
  • När ska rehabiliteringen påbörjas?
  • Rutiner för avstämning

Priserva tryggateam hela vägen

Som Priservakund är du kopplad till ett och samma friskvårdsteam, bestående av läkare, ergonomer, sjukgymnaster och beteendevetare. Tillsammans arbetar vi engagerat för att förebygga och komma tillrätta med ohälsa hos små och stora företag, på individ- och eller gruppnivå. Som Priservakund får ni även en och samma sjuksköterska. En trygg resurs som nås med kort varsel och som besöker arbetsplatsen vid behov och önskemål.

Långtidssjukskrivning – krav på rehabiliteringsplan

Om en anställd antas vara sjukskriven i minst 60 dagar är arbetsgivare skyldig att, senast dag 30 i sjukperioden, upprätta en skriftlig rehabiliteringsplan som underlättar återgång i arbete. Rehabplanen ska vara lätt att följa och tydligt specificera insatser såsom ergonomiska anpassningar eller behov av andra arbetsuppgifter. Vid all rehabplanering är det viktigt att trycka på vikten av delaktighet från den sjukskrivne. Annars kan rätten till ersättning gå förlorad.

Anlita Priserva för upprättande av rehabiliteringsplan. Förutom sakkunnigt stöd tar vi ett omfamnade helhetsperspektiv som sparar både tid och pengar. Dessutom signerar samtliga parter överenskommelsen för bästa möjliga uppföljning och rehabiliteringsinsats.

Ekonomisk kompensation till arbetsgivare

Anlitar du en godkänd aktör som Priserva Företagshälsovård kan du ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Du kan beviljas ersättning för hälften av kostnaden, som mest 10 000 kronor per anställd och sammanlagt 200 000 kronor per år. Stödet kan även sökas för förebyggande insatser.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Rehabiliteringsstöd