Systematisk arbetsmiljö

Öka produktivitet och lönsamhet genom systematiskt arbetsmiljöarbete

Kontakta oss
Arbetsmilöarbete
Empty

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Har du koll på företagets dolda faror?

Även om Sverige ligger i framkant när det gäller arbetsmiljöfrågor, lurar många dolda faror under ytan. Faror som kan leda till ohälsa, sjukdom och minskad produktivitet. Var uppmärksam på:

 • Bristande ergonomi – En felinställd stol kan kosta dig 2740 kr/dag
 • Fysisk arbetsmiljö – Dålig ventilation kan kosta dig 4500 kr/dag
 • Långa arbetsdagar – Bristande återhämtning kan kosta dig 2740 kr/dag
 • Hög arbetsbelastning – En utbränd medarbetare kostar minst 380 000 kronor
 • Konflikter – Mobbning på arbetsplatsen kan kosta dig 300 000 kronor
 • Bristfälligt ledarskap – Kan kosta dig 2,3 miljoner kr/år

Källa: Arbetsmiljöverket

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

– en riktig vinstaffär

Trots studier som visar på en tydlig koppling mellan lönsamhet och systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM har många företag inte kommit igång med det lagstadgade och viktiga arbetet. De bakomliggande orsakerna kan vara flera, från bristande kunskap till att processen upplevs som byråkratisk och kostnadskrävande. Faktum är att fortlöpande investeringar i arbetsmiljön tvärtom brukar leda till ökad lönsamhet.

Priserva – experter inom SAM

Hur ser det ut på ditt företag? Arbetar ni systematiskt med hälsa och säkerhet? Om inte anlita oss på Priserva. Vi hjälper till med alla delar av SAM, vi både lär ut samt stöttar upp långsiktigt. Våra engagerade experter har stenkoll på vad regelverket säger och har gedigen erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete, såväl från privat som offentlig sektor.

5 ANLEDNINGAR TILL VARFÖR DU SKALL ARBETA MED SAM

N
Du skapar förutsättningar för en välmående och arbetsmotiverad personal
N
Du förebygger kostsamma sjukdoms- och olycksfall
N
Du motverkar personalomsättning och bibehåller kompetens
N
Du arbetar aktivt med effektivitet och lönsamhet
N
Du blir en attraktiv arbetsgivare med gott renommé

Vi håller utbildningar i SAM. Klicka här för att veta mer.

1 2 3 4 5
SAM-hjulet

SAM-HJULET EN FORTLÖPANDE PROCESS

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1, och kan liknas vid ett snurrande hjul. Likt ett kalenderår med fyra årstidsväxlingar. Efter vinter kommer vår, därefter sommar och höst för att sedan börja om igen, dock med vissa variationer åren emellan.

På liknande sätt kan arbetsklimatet i en organisation variera från år till år. Medarbetare kommer och går. Företag expanderar eller krymper och nya lagar tillkommer. Faktorer som du och personalen ofrånkomligt måste förhålla er till.

Med SAM-hjulet på plats har ni en solid grund för att hantera alla aspekter av arbetsmiljön. Med SAM mildras och motverkas negativa faktorer samtidigt som de positiva frodas.

SAM-hjulet är uppdelat i fyra delar:

 • Undersökning – Kartläggning av eventuella risker på arbetsplatsen.
 • Riskbedömning – Bedöma graden av dessa risker.
 • Åtgärder – Vilka insatser behövs för att eliminera eller minska riskerna?
 • Kontroll – Har åtgärderna givit önskad effekt?

VILKA OMFATTAS AV SAM?

Alla företag, oavsett storlek omfattas av SAM. Även personalen är skyldiga att aktivt medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fördelarna med att involvera personalen är många. Förutom det engagemang som skapas, är det oftast arbetstagarna som har störst kunskap om riskerna i det dagliga arbetet. De kan därmed bidra med konstruktiva och värdefulla förslag till förbättringar.

3 personer

ANLITA PRISERVA FÖR SAM

Undvik onödig stress! Frigör värdefull tid genom att anlita Priservas engagerade SAM-experter och bli effektivare och mer lönsam på kuppen.

Vi deltar i skyddsronder, skyddskommittéer och sitter gärna med vid den årligen genomgången av SAM. Vi erbjuder företagsanpassade hel- eller dellösningar med maximal flexibilitet utformade efter specifika behov och önskemål.

Ju tidigare du börjar desto bättre. Vänta inte tills olyckan är ett faktum eller tills Arbetsmiljöverket meddelar att de tänker besöka ditt företag. Varför riskera böter och sanktionsavgifter för en process som faktiskt gynnar ditt företag?

ARBETSMILJÖN – LAGAR OCH REGLER

Inget företag är det andra likt. Riskerna i ett industriföretag kan inte jämföras med riskerna för en verksamhet i kontorsmiljö och vice versa. Därför måste individuella rutiner tas fram för varje enskilt företag.

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa om SAM-lagens tolv huvudområden, och se vad som gäller för din verksamhet. Det finns också nedladdningsbart material som hjälper dig att komma igång med SAM.

Arbetsmiljöarbete som process

Bilden gestaltar processen bakom systematiskt arbetsmiljöarbete och är applicerbar på vilket företag som helst. Källa: Arbetsmiljöverket

ARBETSMILJÖN – LAGAR OCH REGLER

 • Arbetsmiljölagen, AML innehåller bestämmelser om arbetsgivare och andra skyddsansvarigas skyldigheter att förebygga sjukdom och olycka på arbetsplatsen. Vidare finns regler om hur samarbetet mellan dem ska etableras, såsom regler om skyddsombudens uppgift.
 • Arbetstidslagen, ATL reglerar den tid som en arbetstagare får arbeta och i vilken utsträckning den anställde har rätt till måltidsuppehåll och raster.
 • Med olika branscher och aktörer varierar behovet av riskbedömning. Därför har Arbetsmiljöverket, på uppdrag av regeringen tagit fram föreskrifter om vad som gäller i varje enskilt fall. Dessa finns samlade i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS, och förses med årtal och nummer.
Arbetsmiljölagen

Arbetsgivarens regelträd

 • Den juridiska grunden (roten) för arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljölagen.
 • De grundläaggande aktiviteterna för arbetsmiljöarbetet beskrivs i systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Innehållet i arbetsmiljöarbetet finns i övriga föreskrifter i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).