INSPIRERAS AV PRISERVAS ÅRSHJUL

Välj utvalda delar eller hela hjulet. Tillsammans skräddarsyr vi ert årshjul.

JANUARI-FEBRUARI

Årlig uppföljning av SAM

Sammanställning ohälsa/olycksfall/tillbud

Skyddskommitté

Sköterska på plats 2 ggr

Se över policys, rutiner och instr.

Drogtester nyanställda

Drogtester slumpvisa, 1 st/månad

Februari: Enkät vidbration & HAI riskbedöming

Utbildning ledningsgrupp: krishantering

MARS-APRIL

Friskprofiler

Sköterska på plats 2 ggr

Drogtester nyanställda

Drogtester slumpvisa, 1 st/månad

Mars: Utbildning belastningsergonomi

MAJ-JUNI

Sköterska på plats 2 ggr

Skyddskommitté

Drogtester nyanställda

Drogtester slumpvisa, 1 st/månad

AUGUSTI-OKTOBER

Sköterska på plats 3 ggr

Avstämning med FHV

Skyddskommitté

Drogtester nyanställda

Aug-Okt: Utbildning HLR och första hjälpen

Drogtester slumpvisa, 1 st/månad

Alkoholtester samtliga, aug

NOVEMBER-DECEMBER

Sköterska på plats 2 ggr

Skyddskommitté

Drogtester nyanställda

Drogtester slumpvisa, 1 st/månad