Öppen Föreläsning SAM 19/9

08 mar 2024

Vi öppnar nu möjligheten till anmälan till en öppen utbildning i SAM – Systematisk arbetsmiljö, i Ljusdal. 19/9 kl 8-16.
Anmäl på: info@priserva.se

5 ANLEDNINGAR TILL VARFÖR DU SKALL ARBETA MED SAM
– Du skapar förutsättningar för en välmående och arbetsmotiverad personal
– Du förebygger kostsamma sjukdoms- och olycksfall
– Du motverkar personalomsättning och bibehåller kompetens
– Du arbetar aktivt med effektivitet och lönsamhet
– Du blir en attraktiv arbetsgivare med gott renommé

Alla företag, oavsett storlek omfattas av SAM. Även personalen är skyldiga att aktivt medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fördelarna med att involvera personalen är många. Förutom det engagemang som skapas, är det oftast arbetstagarna som har störst kunskap om riskerna i det dagliga arbetet. De kan därmed bidra med konstruktiva och värdefulla förslag till förbättringar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1, och kan liknas vid ett snurrande hjul. Likt ett kalenderår med fyra årstidsväxlingar. Efter vinter kommer vår, därefter sommar och höst för att sedan börja om igen, dock med vissa variationer åren emellan.

På liknande sätt kan arbetsklimatet i en organisation variera från år till år. Medarbetare kommer och går. Företag expanderar eller krymper och nya lagar tillkommer. Faktorer som du och personalen ofrånkomligt måste förhålla er till.

Vi pratar bland annat om:
Den juridiska grunden (roten) för arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljölagen.
De grundläaggande aktiviteterna för arbetsmiljöarbetet beskrivs i systematiskt arbetsmiljöarbete.
Innehållet i arbetsmiljöarbetet finns i övriga föreskrifter i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Inget företag är det andra likt. Riskerna i ett industriföretag kan inte jämföras med riskerna för en verksamhet i kontorsmiljö och vice versa. Därför måste individuella rutiner tas fram för varje enskilt företag. Vi hjälper er på vägen och ger er verktygen!

Läs mer om systematisk arbetsmiljö här!