Hur viktig är företagshälsovård för företag?

23 nov 2021

Visste du att en tredjedel, 32 procent, av Sveriges drygt 5 miljoner sysselsatta har upplevt besvär till följd av arbetet:
– Trötthet
– Fysisk smärta eller värk
– Problem med nacke, axel och arm
– Sömnbesvär
– Oro eller utmattningssyndrom

I åldersgrupperna 16-49 år har nästan varannan sysselsatt person med besvär till följd av arbetet, besvär av oro och ångest!

En sjukskriven medarbetare kostar lågt räknat 2 740 kronor per dag, enligt arbetsmiljöverket.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) mår personalen bättre, blir mer engagerade och kostnaderna kan undvikas!
Vi kan hjälpa er att få en friskare personal!

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsorsakade-besvar-2020/rapport-arbetsorsakade-besvar-2020.pdf