Friskare medarbetare

02 nov 2021

Friska medarbetare är en förutsättning för ditt företags utveckling och dess fortlevnad. Där kan vi hjälpa till.

För att kunna förebygga sjukdom tidigt och upptäcka symtom börjar vi med att göra en kartläggning av hälsoläget. Det innebär att vi gör en kartläggning av de viktigaste huvudfaktorerna som har betydelse för folkhälsan och däribland vår största folkhälsosjukdom hjärt-kärlsjukdom.

På det sättet kan vi tydliggöra individuella riskfaktorer för att motivera och stötta till en hållbarare livsstil samtidigt som sjukdomar förebyggs.

Bra för ditt företag och bra för dina medarbetare!