Riskerna med stillasittande arbete

02 nov 2021

Arbetsmiljöverket har inspekterat nära 1400 arbetsställen med fokus på risker för långvarigt stillasittande och påtalar att ett problem är brister i arbetsgivarens rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda risker som långvarigt stillasittande arbete kan innebära.

Hur ser det ut på ert företag? Det är en av de frågor vi kan hjälpa er med när vi kommer ut på besök. När bristerna är identifierade sätter vi in de resurser som behövs för att åtgärda dessa.

Var rädd om dig och din personal!

https://www.av.se/press/fa-undersoker-riskerna-med-langvarigt-stillasittande-arbete/