Priserva en del av RiksNära

02 nov 2021

Visste ni att vi är en del av Sveriges RiksNära Företagshälsor! Det innebär att vi kan hjälpa dig även om du har anställda utanför vår region.

Vi i RiksNära tror på närhet, kvalitet och ett personligt bemötande.

Riksnära Företagshälsor är ett nätverk av fristående mottagningar spridda över hela Sverige. Lokalt känner vi våra kunder och deras unika behov samtidigt som vi blir rikstäckande. Nätverket ger ditt företag styrkan hos din lokala företagshälsovård samtidigt som vi täcker in era behov på alla orter där ni har verksamhet. När du väljer en leverantör inom Riksnära Företagshälsor är du alltid prioriterad.

Tillsammans jobbar vi för ett friskare arbetsliv – lokalt i hela landet.