Loading...
Priserva2021-11-02T14:54:36+01:00

FÖRETAGSANPASSAT

  • Vi företagsanpassar allt i vårt utbud

  • Hos oss har varje företag sin egna kundansvariga företagssköterska

  • Er tid är dyrbar! Kan ni inte komma till oss, kommer vi till er

KVALITÉT OCH BRED KOMPETENS

  • Priserva AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 inkl. Krav- ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård

  • Vi jobbar evidensbaserat

  • Vi finns lokalt och agerar snabbt!

Priserva har funnits sedan 1976 och är en komplett företags­hälsovård med företags­läkare, företags­sköterskor, sjuk­gymnaster, ergonomer, naprapater, beteende­vetare, psykologer, arbets­miljö­ingenjörer och hälsovetare. Tillsammans med dig och ditt företag hittar vi de bästa lösningarna för en fungerande företagshälsovård med rätt insatser för er. Friska medarbetare är en förutsättning för företagets utveckling och framgång. Vi vill jobbar för gladare människor som mår bra och kan prestera mera! 

Priserva har funnits sedan 1976 och är en komplett företags­hälsovård. Tillsammans med dig och ditt företag hittar vi de bästa lösningarna för en fungerande företagshälsovård med rätt insatser för er. 

4 HÖGAKTUELLA TJÄNSTER

Priserva i Ljusdal
Läs mer

SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte skadas, bli sjuka eller må dåligt av sina arbetsuppgifter.

Priserva i Ljusdal
Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder en rad olika utbildningar – bland annat belastningsergonomi, chefsutbildningar, första hjälpen, hjärt- och lungräddning med mera som utförs av våra specialister.

Läs mer

Handledning

Vi har erfarna handledare och kan vara en värdefull resurs i rådgivning och stöd när det kommer till konflikthantering, krissituationer, missbruksfrågor och rehabiliteringsärenden.

Läs mer

Friskprofiler & Funktionsprofiler

Friska medarbetare är en förutsättning för ett företags utveckling och fortlevnad. För att kunna förebygga sjukdom tidigt och upptäcka symtom krävs en kartläggning av hälsoläget. En fisk och välmående medarbetare producerar i snitt 40% mer under en arbetsvecka.

Läs mer

ARBETSPLATSINRIKTAT REHABILITERINGSSTÖD

Vet du om att du som är arbetsgivare kan få bidrag för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland dina medarbetare. Från den 1 juli 2018 kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. För att få bidraget ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård, som Priserva.

kontakta oss

SAMARBETA MED OSS

Priserva AB driver en komplett företagshälsovård och erbjuder företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, ergonom, naprapat, arbetsmiljöingenjör, hälsopedagog, beteendevetare, psykolog och organisationskonsult.

AKTUELLT

De senaste nyheterna runt Priserva.

Priserva söker Företagssköterska till Ljusdal

Är du leg. sjuksköterska och intresserad av att arbeta med arbetsmiljö och hälsa? Vi söker en företagssköterska till vår mottagning i Ljusdal. Du ska tycka om att jobba självständigt och i grupp/team, ha förmåga att [...]

Webbutbildning om arbetsmiljö vid arbete hemifrån

  Arbetar du eller dina anställda hemifrån? Det finns många fördelar med att arbeta hemma-men också risker! Priserva har tagit fram en webbutbildning om arbetsmiljön vid arbete hemifrån. Utbildningen är ca 20 minuter [...]

Information till arbetsgivare om handintensivt arbete

Vi vill informera om att den 1 november -21 kommer delen i arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet att börja gälla. Det är dags att informera och lägga upp en plan för undersökning, riskbedömning, [...]

Till toppen