Loading...
Aktuellt2019-03-25T08:57:39+02:00

Viktig information från Försäkringskassan

Som ni vet råder det viss förvirring kring vad de tillfälliga förändringarna i sjuklönelagen innebär kopplat till Coronaviruset.

Försäkringskassan har släppt en särskild sida med aktuell information: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Det är här man framledes kan hitta den mest uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset. Här lägger försäkringskassan ut information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård m.m. Informationen kommer att utvecklas allt eftersom.

Sveriges företagshälsors rekommendationer med anledningen av spridningen av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) i Sverige rekommenderar Sveriges företagshälsor, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv, att potentiella smittbärare och personer med symptom bör kontakta 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Behov av läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hänvisas till den ordinarie hälso- och sjukvården som har beredskap för att hantera detta.

Mer information om viruset, dess spridning och hittas lättast på följande sidor:

Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta Priserva för stöd i hur ni kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen.

Nya företagssköterskor i Edsbyn/Bollnäs

2020-01-07 började två nya företagssköterskor i Edsbyn/Bollnäs.

Petra Kaltenbrunner och Malin Arnells hälsas välkomna!

Priserva i Edsbyn har flyttat

till Långgatan 17 (bredvid Systembolaget och Folktandvården)

Beslut om ny föreskrift

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars 2016 och ersätter AFS 1980:14, AFS 1993:17 och AFS 1990:18.

Syftet med den nya föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den riktar sig till Dig som arbetsgivare och gäller samtliga verksamheter.
Behöver Du stöd med det systematiska arbetsmiljöarbetet, så hjälper vi på Priserva till.

Kontakta oss på 0651-125 40, 0680-125 40, 0690-124 30 eller 0271-215 40.

This website uses cookies and third party services. Ok